تلفن : 02165606490

اسپکتروفتومتر مدل DR3900

اسپکتروفتومتر آزمایشگاهی مدلDR3900 از سری محصولات HACH برای تجزیه و تحلیل آب،

اسپکتروفتومتر DR3900 جهت ارائه نتایج دقیق طراحی شده است.
و موارد ذیل را در جهت پشتیبانی از کاربر ارائه میدهد:
آماده سازی نمونه، کاهش مراحل آماده سازی، دوز دقیق نمونه
آنالیز نمونه، تست تشخیص خودکار،بررسی تاریخ انقضاء
بکارگیری نرم افزار جدیدTruecal برای حذف تغییرات خیلی زیاد
مستند سازی نتایجف مدیریت چند منظوره داده ها

اسپکتروفتومتر پرتابل مدل:DR1900

اسپکتروفتومتر پرتابل از سری محصولات HACH

طول موج : 340 – 800 nm

منبع تغذیه : 110 -240 v; 50/60 Hz

خبرنامه

طراحی و توسعه : نونگار پردازش تمامی حقوق محفوظ است
© 2018 DESIGNED BY no negar . ALL RIGHTS RESERVED