چاپ کردن این صفحه

ساخت شیشه آلات آزمایشگاهی ظروف آزمایشگاهی

سه شنبه, 04 دی 1397 ساعت 08:07

 انواع شیشه آلات آزمایشگاهی توسط تیم ما ساخته می شود. علاوه بر شیشه آلاتی که در ادامه لیست کرده ایم ساخت شیشه آزمایشگاهی مطابق نقشه ارائه شده شما نیز ساخته می شود.
 انواع شیشه آلات آزمایشگاهی و ظروف آزمایشگاهی تولید شده در آبان لب:
قيف دكانتور، قيف ساده، لام و لامل، پيپت استوانه مدرج، باريل، پتري‌ديش، دسيكاتور شيردار و ساده، بشر‌، ارلن، بالن ته‌صاف بالن ته‌ گرد، بالن ژوژه، بورت، شيشه‌ آلات پودری و مايعی سفيد و رنگی

خواندن 3058 دفعه